Rent vatten

Vatten är en kemisk förening som skapar förutsättningar för liv, att vår planet och att vi fungerar. Vatten i alla dess former är viktigt oavsett om det handlar om den havslevande fisken som behöver ett basiskt pH-värde på 7,6 eller insjökräftan som behöver ett pH-värde på 7.

Vatten är viktigt och har fler funktioner än att endast släcka vår törst.

 

H2o

Inom kemin pratar man oftast om vatten som en förening mellan syre och väte, H2O. Men det vatten som vi har i kranen och som vi dricker är inte endast diväteoxid, utan består också av mineraler, salter och kemiska föreningar. Detta innebär att när vi dricker vatten får vi inte bara i oss vatten som är viktigt för mänsklig funktionalitet, utan vi får även i oss salter och mineraler som är viktiga för att styra kroppens funktioner. Vattnet som vi dricker har helt enkelt en funktion som håller oss vid liv. Tack vare vattnets kemiska egenskaper är den här kemiska föreningen en av de viktigaste. Att vanligt vatten har ett neutralt pH-värde gör att människan, likväl som växter och djur kan nyttja det. Dessutom är vatten en av få kemiska föreningar som kan vara i alla tre kemiska former på jorden, det vill säga i fast form som is, i flytande form som vanligt vatten och i gasform. Att vatten kan ändra till alla aggregationstillstånd på jorden är en av anledningarna till att liv finns. Dessutom gör detta att det vatten vi har idag är detsamma som alltid har funnits. Vattnets kretslopp och egenskaper till att ändra aggregationstillstånd skapar förutsättningar för att vattnet inte tar slut. Vårt flytande vatten avdunstar till att bli vatten i gasform som sedan regnar ned och vattnar vår jord.

Vatten är livsviktigt och har en fascinerande kemi och otroliga egenskaper, så vi får inte glömma av att vara rädda om det.