Rent vatten från kranen

Genom historian har vattnet varit orsaken till spridningen av de epidemier och sjukdomar som vi läser om i historieböckerna. Bristen på rent vatten har varit anledningen till att människor har dött. Men är också en av de största anledningarna till varför människor i mindre privilegierade länder dör idag. Tillgången till rent vatten är något av det mest väsentliga för att kunna leva vårt liv.

Rent vatten ska vara säkert att dricka. Det innebär att vattnet är genomskinligt och är fritt från hälsoskadliga doser av virus, bakterier, parasiter samt andra föreningar som det kan ha tagit upp genom jorden. I Sverige är vi bortskämda med rent vatten, då våra reningsverk håller hög kvalitet och Sverige är ett land med goda tillgångar genom alla sjöar. Men det finns kranar och vattenkällor man bör undvika även om man vistas i Sverige. För att vara tydlig är det inte vattnet i sig som är orent, utan snarare yttre faktorer som gör att bakterier och andra hälsoskadliga partiklar gör det ej blir drickbart. Exempelvis ska man inte dricka vatten ifrån vattenklosetten p.g.a. risken för bakterier från avföring på porslinet. Inte heller bör vatten från en trädgårdsslang eller en kran som inte varit igång på länge drickas, då bakterier kan ha fastnat i rören. En tumregel är att alltid låta kranen spola några minuter och att det varken ska se eller dofta konstigt. Men kom ihåg att nästan inget vatten i Sverige är orent, utan vi har lyxen att kunna dricka rent vatten direkt från kranen.

rent kran vatten