Vattenanalys

Hur märker man att vattnet inte är rent?

Det finns flera sätt att märka att vatten inte är rent på. Det kanske smakar konstigt, det kan ha en brun eller gulaktig färg eller så luktar det illa. Men hur kan man veta hur smutsigt vattnet egentligen är?

 

Missfärgat vatten, eller illasmakande sådant

Vatten kan vara missfärgat eller smaka konstigt utan att egentligen vara farligt. Ibland är vatten skadligt att dricka trots att det inte verkar smutsigt. Radon är till exempel inte märkbart i vatten. Om man har missfärgat vatten kan det bero på att det är extra järnrikt, eller på att rören orsakar missfärgning. Konstig smak kan bero på flera saker. Om man märker att vattnet i kranen förändras är det klokt att kontrollera det lite extra noga.

vattenanalys

Vattenanalys behövs

För att veta om vatten är smutsigt krävs en analys av vattnet. Då kan man få fram om det innehåller bakterier, mineraler eller något annat som gör vattnet olämpligt att dricka eller använda. Utan att göra en analys får man inte fram några exakta svar. Bara genom att smaka på vattnet kan man till exempel inte avgöra på vilket sätt vattnet är smutsigt då en missfärgning eller lukt kan bero på mycket annat. Om man vill ha ett säkert resultat för att kunna sätta in rätt åtgärder och göra vattnet helt drickbart är en enkel och snabb analys helt klart att rekommendera. Svaren blir klara och tydliga.

 

Hur görs en analys?

Lite vatten samlas in från husets kranar eller direkt från en egen brunn. Proverna tas sedan in för analys och vi testar det på flera olika sätt. Resultaten sammanställs och du får hem ett protokoll med information om vattnet är tjänligt eller inte, samt vilka åtgärder som kan behöva göras. Det framgår också vilka halter som är för höga så att du kan spåra var de kommer ifrån.